March 16, 2014

Balita, pards?

Kita-kits muna dito.

- Boy